Skip to main content

Driftinformation


Aktuell driftinformation: Inga störningar


Ställ in QR-stämpling på pdf-filer

Videon visar hur du kan ställa in så att alla pdf-filer i en mapp automatiskt skall stämplas med en QR-kod.
Koden kan sedan skannas ute på fältet med en mobiltelefonen för att se om det är den senast uppladdade
versionen eller om det finns en senare.


Sammanfoga pdf-filer

Videon visar hur du kan sammanfoga flera pdf-filer till en för att ex. enbart behöva skriva ut en fil istället för alla var för sig.
Du kan även byta ordning på sidor inom en fil eller på filerna i sig, ta bort sidor, lägga till försättsblad och skapa en ny pdf-fil
utifrån ändringarna.


Uppladdning med Windows appen

Videon visar hur du kan skicka in filer med Windows appen. Det är en kraftfull uppladdningsmetod där du kan dra in
mappstrukturer med filer så skapas dom i projektet.


Hämta filer

Videon visar hur du hämtar hem filer till din dator.


Kom igång med DOX

Videon visar hur du kommer igång med att börja använda DOX. Hur du loggar in, skickar in- och hämtar filer etc.


Logga in

Videon visar hur du som användare loggar in på DOX för första gången.


Byta lösenord

Videon visar hur du byter ditt lösenord i DOX.


Skicka in filer

Videon visar hur du skickar in filer till ditt projekt i DOX.


Skapa ny mapp

Videon visar hur du skapar nya mappar i DOX samt hur du kan lägga till en beskrivning, QR-stämpling etc.


Ställ in aviseringar

Videon visar hur du ställer in aviseringar i ett projekt. När nya filer tillkommer i de mappar
du prenumererar på så aviseras du via mail eller Twitter med de förändringar som skett.


Lägg till mappar som favoriter

Videon visar hur du lägger till mappar som du använder ofta som favoriter.


Öppna pdf-filer i viewern

Videon visar hur du kan öppna pdf-filer i vår viewer. Du kan även göra mätningar, lägga till annoteringar och göra utsnitt.


Öppna 3D-modeller i viewern

Videon visar hur du kan öppna 3D-modeller i vår viewer. Du kan även beskära byggnader,
spränga, gå in och få fram all info om de olika delarna gällande BIM.